Våre tjenester


Nordisk Områdesikring kan bistå våre kunder i hele prosessen fra ide og planlegging til igangsetting, samt med den etterfølgende servicen.

Vårt personale har god kunnskap om lover og regler, bransjestandarder, tekniske aspekt og gjennomføring hva gjelder deres områdesikring, og bistår gjerne i prosessen med valg av deres områdesikring - Perimetersikring


Vi utfører:
*Ny montasje av porter
*Ny montasje av gjerder
*Forsikringsskader på porter og gjerder
*Reparasjon av ødelagte porter og gjerder
*Service av slag porter, skyve porter , hurtig porter, bommer, wedger/sperretrinn og pullerter.
*Vi kan også tilby service avtale på ovennevnte produkter med intervaller som passer for produktene.